Tämän sivun tarkoituksen on kertoa lomarahasta selkeällä suomen kielellä. Asiasta on paljon epämääräisiä käsityksiä liikenteessä ja haluamme tuoda niihin selkoa.

Mikä on lomaraha

Lomaraha, mitä kutsutaan myös lomaltapaluurahaksi, on erityinen lisäpalkkio, jota käytetään useimmissa työsuhteissa ja työpaikoissa. Se ei ole laissa määrätty palkkio vaan ylimääräinen käytäntö. Siitä määritellään työehtosopimuksessa, työntekijän työsopimuksessa tai työpaikan yleisissä käytännöissä. Tämän takia oikeus lomarahaan perustuukin omiin sopimuksiin eikä lakiin. Työnantajan täytyy lomarahaa kuitenkin maksaa, jos siitä on kerran sovittu.

lomarahan maksaminen

Lomarahalla on omat ehtonsa, joista kerromme tarkemmin myöhemmin. Nekin kuitenkin vaihtelevat sopimusten ja käytäntöjen mukaisesti. Suurimmat haasteet aiheuttavat väärinkäsitykset lomarahan lakisääteisyydestä (mitä ei ole) sekä esimerkiksi irtisanomistilanteet, joissa ei ole varmuutta, että pitäisikö työntekijän saada lomaraha, vaikka ei lomalta enää töihin palaisikaan. Yritämme tuoda näihin asioihin selvyyttä.

Kuka saa lomarahaa

Lomarahaa voi saada käytännössä kuka vain työ – tai virkasuhteessa oleva henkilö. Sen saaminen kuitenkin riippuu työpaikasta, omasta työsopimuksesta sekä oman alan työehtosopimuksesta. Lomaraha ei ole lakisääteinen asia, joten siitä pitää sopia erikseen.

Voi siis olla, että alallasi, yrityksessäsi tai työsopimuksessasi ei lomarahaa tunneta, joten et sitä voi saada. Suomessa se on kuitenkin hyvin yleinen, joten todennäköisesti se sinulle kuuluu. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa omista sopimuksista ja työnantajan käyttämistä yleisistä käytännöistä. Voit myös itse sopia lomarahasta työsopimusta tehdessä ja silloin onkin paras aika tuoda se pöytään.

Käytännössä siis ylläolevaan kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta, koska lomarahaan ei ole henkilöön liittyviä määritelmiä vaan se riippuu muista tekijöistä, joihin kuitenkin itse voi vaikuttaa.

Lomarahan ehdot

Lomarahalla saattaa olla ehtoja riippuen käytännöistä ja sopimuksista. Normaalisti nämä koskevat lomarahan maksua eli mistä sitä maksetaan ja milloin se maksetaan. Käytännössä suurin haaste on tietää, että saako lomarahan automaattisesti kun on kerryttänyt vuosilomia vai saako sen vasta kun on pitänyt loman ja palannut takaisin töihin.

Nämä asiat kannattaa ensisijaisesti tarkistaa omasta työehtosopimuksesta, missä lomaraha normaalisti määritellään.

Lomarahan suuruus

Normaali käytäntö on, että lomaraha on 50 prosenttia siitä palkasta, mitä työntekijä saa vuosilomalla. Koska kyseessä on lomaltapaluuraha niin tämä raha maksetaan yleensä sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijä saisi lomaltapaluupäivänsä palkkansa. Toinen vaihtoehto on saada lomaraha vuosilomapalkan yhteydeyssä. Tämäkin riippuu omasta sopimuksesta sekä yleisistä yrityksen käyttämistä käytännöistä.

Lomarahan laskeminen

Itse lomarahan laskeminen on äärimmäisen helppoa, koska se on 50 % loma-ajan palkasta. Jos tiedät loma-ajan palkkasi niin käytännössä kerrot sen vain 0,5:llä ja saat tulokseksi lomarahasi määrän.

Otetaan esimerkiksi, että palkkasi on loma-ajalta 2000 euroa, joten laskutoimitus menee näin: 2000 € * 0,5 = 1000 €. Tässä tapauksessa lomarahasi on siis 1000 euroa. Käytännössä saat silloin loman ajalta rahaa 3000 euroa.

Lomaraha kannattaa ottaa huomioon, kun miettii omaa verotustaan. Puhutaankin siitä enemmän heti seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

Lomarahan verotus

Lomarahan verotus riippuu omasta verotuksestasi. Jos käytät vuosirajaa niin silloin saat lomarahan normaalilla veroprosentilla, olettaen, että olet huomioinut sen määrän tuloarvioissasi. Jos taas käytät kuukausitulorajoja niin silloin lomarahojen osalta saatetaan käyttää lisäprosenttia niiden ylittäessä ilmoitetun kuukausitulorajan.

Verotus on henkilökohtainen päätös, mutta yleisesti ottaen vuosituloraja voi antaa enemmän mahdollisuuksia kevyempään verotukseen jos vuoden tulotasot ovat epävarmoja. Tämä tietysti riippuu hyvin paljon tekemästäsi työstä ja toimialasta. Kannattaa siis harkita asiaa tarkoin kokonaisuutena, mihin ottaa myös lomarahan mukaan.

Lomarahan kertyminen

Lomarahaa kertyy periaatteessa samalla tavalla kuin vuosilomapäiviä. Koska yleisin käytäntö on maksaa lomarahaa puolet siitä, mikä on vuosilomapäiviesi palkka niin silloin sitä on mahdollista saada sitä enemmän, mitä enemmän saat kerrytettyä vuosilomia.

Vuosiloma taas kertyy seuraavalla tavalla. Jokaista työssäolokuukautta kohti työntekijä saa 2,5 päivää lomaa tai vain 2 päivää, jos työsuhde on jatkunut alle vuoden. Kuukaudessa täytyy olla töissä vähintään 14 päivää, jotta se kerryttäisi lomaa.

Lomarahan maksaminen

Lomarahan maksaminen tapahtuu siis riippuen siitä, onko työehtosopimuksessasi tai työsopimuksessasi sitä määritelty. Jos saat lomarahaa, riippuu sen määrä siitä, kuinka paljon pysty vuosilomapäiviä keräämään. Seuraavasta kappaleesta näet koska lomaraha maksetaan sinulle.

Lomarahan maksupäivä

Lomarahalla ei ole tarkkaa maksupäivää vaan se riippuu työnantajasta sekä sinun tekemistäsi sopimuksista tai alan työehtosopimuksista. Kaksi yleisintä vaihtoehtoa ovat, että lomaraha maksetaan joko vuosilomapalkan yhteydessä tai sitten sen palkan mukana, missä maksetaan ensimmäisen lomaltapaluupäiväsi palkka.

Asiasta voi tietysti neuvotella myös työnantajan kanssa, varsinkin jos kyseessä on pienempi organisaatio.

Lomarahan vaihto vapaaksi

Monilla työpaikoilla on käytäntönä, että lomarahat voi myös vaihtaa vapaaksi. Tämä asia on myös työpaikan sisäinen käytäntö tai siitä on erikseen sovittu sopimuksella. Eli tähänkään ei ole automaattisesti oikeutta. Asian voi sopia ja tulee sopia aina työnantajan kanssa erikseen. Kaikki työehtosopimukset tähän eivät anna mahdollisuutta, vaikka asiasta yrittäisi sopia, tästä toimii esimerkkinä terveyspalvelualan TES. Silloin lomarahat joutuu omattamaan rahana.

Jos olet vaihtamassa lomarahaa vapaapäiviksi niin kannattaa huolehtia, että vapaapäivät ovat normaaleja työpäiviä eikä esimerkiksi lauantaipäiviä, jotka olisivat muutenkin vapaata.

Lomaraha työsuhteen päättyessä

Irtisanoutumisen tai irtisanomisen yhteydessä usein mietitään, että mitä käy lomarahalle. Tämä riippuukin muutamista asioista. Aikaisemmin lomarahasta ei olisi voinut haaveilla, sillä lomaraha perustui siihen, että lomalta palataan takaisin töihin, mistä maksettiin erillinen palkkio eli lomaraha eli lomaltapaluuraha.

Nykyisin asia on kuitenkin riippuvainen omista sopimuksista, alan työehtosopimuksesta sekä yleisistä käytännöistä. Useat työnantajat maksavat lomarahan vaikka irtisanoutuisit tai joutuisit irtisanotuksi. Asiasta kannattaa kuitenkin ottaa selvää ensin omasta työsopimuksesta ja työehtosopimuksesta ennen kuin lähtee sitä vaatimaan. Joidenkin alojen TES sanoo, että lomaraha maksetaan vain jos työntekijä palaa lomalta töihin. Toiset taas määrittelevät, että työnantajan tulee se maksaa, kun loma alkaa ja silloin työntekijä sen saa pitää, vaikka ei palaisikaan lomalta.

Se täytyy huomauttaa, että tämäkin asia kannattaa tarkistaa, että työnantaja ei lähde vaatimaan lomarahaa takaisin, jos se on maksettu lomapalkan yhteydessä, mutta sitä ei saa pitää, jos ei palaa takaisin töihin.

Omaa irtisanoutumista voi tietysti ja kannattaakin suunnitella niin, että lomarahan saa, koska onhan se merkittävä bonus normaalin palkan lisäksi.

Lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, lomapalkka – mikä on erona

Katsotaan vielä lopuksi läpi, että mitä eroa näillä kaikilla eri sanoilla on. Usein niitä kuulee käytettävän keskusteluissa sekaisin, jolloin tuntuu, että puhujakaan ei tiedä mistä hän kertoo. Sanat ovat hyvin samankaltaisia ja liittyvät vielä samaan kokonaisuuteen, joten väärinkäsitykset ovat ymmärrettäviä. Yritetään avata ne kuitenkin selkeämmiksi.

Lomaraha on sama asia kuin lomaltapaluuraha. Aikaisemmin siitä käytettiin nimitystä lomaltapaluuraha, koska sen käytännössä sai kun palasi takaisin töihin lomalta. Nykyisin tätä käytäntöä noudetaan vieläkin, ainakin tietyissä tapauksissa. Toisissa taas sillä ei ole merkitystä vaan lomaraha maksetaan riippumatta siitä, palaako enää takaisin töihin vuosiloman jälkeen.

Lomapalkka tai loma-ajan palkka on se lakisääteinen palkka, mihin jokaisella työntekijällä on oikeus jäädessä vuosilomalle vakituisesta työsuhteesta. Palkan tulisi säännönmukainen tai keskimääräinen palkka, jota muutenkin saa. Tämän lisäksi ne luontoisedut, joista työntekijä ei voi hyötyä loman aikana, korvataan rahallisesti palkan yhteydessä. Tästä esimerkkinä voi toimia vaikka ateriaetu, josta tulisi antaa sen verotusarvoa vastaava rahallinen korvaus. Jos haluat laskea loma-ajan palkkasi tai tietää aiheesta lisää, voit lukea siitä esimerkisi täältä.

Lomakorvaus on korvausta loma-ajan palkasta, jota työntekijä ei pidä tai voi pitää jostain syystä. Syy voi olla esimerkiksi irtisanominen tai irtisanoutuminen. Silloin työnantaja maksaa lomakorvausta eli antaa vuosilomapäivät rahana. Esimerkiksi kesätyöntekijät saavat lomakorvauksen viimeisessä tilipussissa. Tätä ei kannata sekoittaa lomarahaan vaan muistaa, että kyseessä on korvaus pitämättä jääneistä lomista.

Milloin lomarahaa ei makseta

Esimerkkejä milloin lomarahaa ei makseta on varmasti paljon. Keräämme niitä tähän osioon sen mukaa, kun niitä tulee eri esimerkkien kautta. Jos sinulla on tiedossa tilanne tai tapaus, jonka voisi lisätä, olethan ystävällinen ja ilmoitat siitä.

 • Lomarahaa ei makseta, jos työntekijä purkaa määräaikaisen palvelussuhteen ilman tärkeää syytä. Käytännössä siis irtisanoutumisesta johtuen lomarahaa ei aina makseta. Otetaan esimerkki. Työntekijä ilmoittaa purkavansa määräaikaisen palvelussuhteen, koska hän on saanut toisen työnantajan palveluksessa vakituisen työpaikan. Työnantaja ei maksa lomarahaa, koska uusi työsuhde ei ole peruste palvelussuhteen purkamiseen.

Video lomarahasta

4 Comments

 • Aloitin työt 25.06.2012-24.06.2014 .kotitalousringissä .Eikä ole maksettu lomarahaa eikä lomakorvausta.Onko lomarahat pakko maksaa.Aila

 • Rasmus kase

  16.11.2015

  Aloitin työt 17.06.2014
  Elikkä olen ollut töissä nyt puolitoista vuotta. Kävin kesälomlla 2 viikkoa. Voiko olla mahdollist että minun lomarahat menivät siihen? Ja pomo kertoi sulkevaan ovet joulukuussa 2 viikoksi eikä minulla ole loma raha. Elikkä olen 2 viikkoa ilman rahaa?? Miten minun pitäisi toimia omasta mielestä ei asja voi mennä niin. Kiitos :)

 • Sari Vehkaperä

  14.8.2016

  Olen joutunut olemaan poissa töistä muutaman vuoden sairauden vuoksi.sairastumisesta huolimatta,olen saanut pitää työpaikkani. Olen kuntoutustuella. Kysyisin, että kuuluuko minulle lomaraha työnantajalta ?

 • Jos työpaikalla on päätetty noudattaa tiettyä työehtosopimusta, jonka mukaan lomaraha kuuluu maksaa, niin voidaanko työsopimuksessa asiasta päättää toisin? Siis että erillistä lomarahaa ei maksettaisikaan?

Leave A Response