Lomaltapaluuraha

Tässä artikkelissa selvitetään mikä lomaltapaluuraha on. Aloitetaan heti alussa siitä, että lomaltapaluurahaa kutsutaan nykyisin yksinkertaisesti lomarahaksi. Tätä termiä on paljon helpompi käyttää kuin sen pidempää aikasempaa versiota.

Nyt kun se on pois alta niin katsotaan vielä mitä tässä artikkelissa käsitellään. Aluksi katsomme mikä lomaraha oikein. Sitten selvitämme kuka sitä voi saada ja lopuksi käymme läpi vielä, että kuinka paljon sitä voi oikein saada. Aloitetaan.

Mikä on lomaltapaluuraha

Lomaltapaluurahaa ei kannata sekoittaa lomakorvaukseen tai lomapalkkaan. Näin usein käy. Lomaraha on kuitenkin useiden työnantajien maksama vapaaehtoinen lisä. Lomakorvaus ja lomapalkka ovat taas lakisääteisiä maksuja, joita työnantajan täytyy maksaa.

Valotetaan hieman historian kautta, että mitä lomaraha tarkoittaa. Käytännössä entisaikaan työnantajat maksoivat työntekijöille ylimääräisen palkan lisän, kun he palasivat takaisin töihin lomalta. Tästä tulee sana lomaltapaluuraha. Se kannusti työntekijöitä pysymään samalla työnantajalla pidempään ja palaamaan kesälaitumilta takaisin sorvin ääreen.

Periaatteessa samat käytännöt ovat yhä voimassa. Tosin nykyisin lomaraha on sidottu useimmiten eri työehtosopimuksiin tai on muuten työnantajan omissa käytännöissä vahvasti mukana. Joka tapauksessa sinä todennäköisesti sitä saat.

Kuka voi saada lomaltapaluurahaa

Nykyisin lomarahaa tosiaan voi saada kuka tahansa. Kenelläkään ei siihen lakisääteistä oikeutta ole periaatteessa, mutta monilla tosiaan työehtosopimukset siitä määräävät. Kannattaa siis tutustua aluksi omaan työehtosopimukseen ja selvittää tilanne sieltä. Seuraavaksi kannattaa koluta oma työsopimus läpi ja etsiä samaa pykälää sieltä. Lopuksi kannattaa vielä kysäistä kollegoilta, jos he tietävät asiasta. Mikäli mikään näistä ei tärppää niin silloin et todennäköisesti sitä saa. Mahdollisuudet tähän ovat nykyisin kuitenkin pienet.

Milloin ja mistä lomarahaa saadaan

Lomarahaa saadaan nykyisin useimmiten kahdella eri tavalla. Alunperin sitä sai kun palasi lomalta takaisin töihin. Nykyään myös osassa tapauksista tämä sääntö pätee. Silloin lomaltapaluuraha maksetaan lomaltapaluun jälkeisessä tilipussissa.

Toinen vaihtoehto nykyisin on se, että työnantaja maksaa lomarahan kun työntekijä jää vuosilomalle. Tämäkin on melko yleistä. Silloin lomaraha löytyy yleensä osana loma-ajanpalkkaa.

Kuinka paljon voit saada lomaltapaluurahaa

Lomaltapaluurahan määrä muodostuu lomapalkasta. Käytännössä sitä maksetaan 50 prosenttia lomapalkkasi määrästä. Kun tiedät tämän niin ymmärrät, että lomarahasi määrään vaikuttaa vuosilomapäiviesi määrä sekä lomapalkkasi. Mitä enemmän vuosilomapäiviä, sitä enemmän saat myös lomarahaa. Tarkkaa summaa ei pysty siis sanomaan, mutta jokainen pystyy sen laskemaan melko helposti itse. Otat vain lomapalkkasi ja kerrot sen 0,5:llä. Lopputuloksena on lomarahasi määrä.

Jos haluat, voit lukea täältä tarkemman artikkelin, että mikä on lomarahan määrä.

Seuraavaksi sinun kannattaa lukea myös tämä artikkeli lomaltapaluuraahan verotuksesta.

Leave A Response